Adjustace

Předběžné přezkoumání správnosti, také příprava, přizpůsobení souborů opatření, která jsou nutná třeba pro správné fungování výrobku či přístroje, pro vhodné působení konkrétního přípravku, pro manipulaci s nějakým předmětem, pro dopravu předmětu z místa na místo apod.

Adjustace je i instalace výtvarného díla.

V psychologii jde o schopnost psychické flexibility, schopnosti vymyslet alternativní způsob řešení v konkrétní situaci, ale i si třeba osvojování nových poznatků, komunikovat a prohlubovat sociální empatii.

-red-