Dolus

Úmyslné zavinění, a to přímé či nepřímé. V popředí je zlý úmysl, podvod, nekalý úmysl, zlovolný klam i zákeřnost.