Operátor turbíny

Operátor turbín zodpovídá za obsluhované zařízení s důrazem na bezpečný, bezporuchový a hospodárný provoz včetně najíždění, provozování a odstavování příslušných technologických celků.

Kompletní informace naleznete v databázi povolání.