Dotace

Forma poskytnutí určitého množství finančních prostředků, nejčastěji ze státního rozpočtu (nebo také z územního rozpočtu). Účel  nemusí  být  vždy  stanoven. Obecně  je  chápána jako veřejná podpora zejména investičních nákladů projektu. Metodika vládní finanční statistiky za dotace považuje dobrovolné běžné nebo kapitálové investice mezi vládními jednotkami, mezi nadnárodními organizacemi a vládou, také dobrovolný transfer ve prospěch soukromého sektoru nebo soukromé osoby, který je nazýván dotací „nenárokový transfer“.