Družstevní principy

Družstevní principy jsou směrnicí družstevních hodnot v praxi:

  1. princip: Dobrovolné a otevřené členství
  2. princip: Demokratické (členské) řízení
  3. princip: Ekonomická participace členů
  4. princip: Autonomie a nezávislost
  5. princip: Vzdělávání, výcvik a informace
  6. princip: Kooperace družstev
  7. princip: Společenský prospěch