Inspektor prodejen

Inspektor prodejen řídí a koordinuje činnost vedoucích maloobchodních prodejen, popř. manažerů prodeje. Provádí kontrolu na prodejnách se zaměřením na úroveň nabídky, hygienu prodeje, ošetřování zboží, dodržování vnitřních předpisů a zákonných ustanovení.

Kompletní informace naleznete v databázi povolání.