Držba

Součást vlastnického práva, ale nevylučuje se samostatná existence. Držitelem je ten, kdo má věc  ve své faktické moci a nakládá s ní  jako s věcí vlastní (oprávněná či neoprávněná).