Policista – rada

Policista – rada koordinuje, metodicky řídí a usměrňuje výkon služby v rámci jednotlivých služeb policie, útvarů policie s působností na celém území České republiky nebo územně vymezenou působností vyššího stupně, odhaluje, dokumentuje a vyšetřuje skutkově a právně nejsložitější trestnou činnost v rámci útvarů policie s působností na celém území České republiky nebo Policejního prezidia České republiky, rozvíjí kriminalistické poznání, zpracovává kriminalistické expertízy, stanovuje postupy a provádí nejnáročnější analýzy a hodnocení metod, forem a účinnosti globálních policejních opatření v rámci působnosti ředitelství služby. Toto povolání je vykonáváno v souladu se zákonem č. 273/2008 Sb., o Policii České republiky, zákonem č. 361/2003 Sb., o služebním poměru příslušníků bezpečnostních sborů a vyhlášky č. 393/2006 Sb., o zdravotní způsobilosti.

Kompletní informace naleznete v databázi povolání.