Policista – vrchní komisař

Policista – vrchní komisař vykonává určené policejní činnosti v trestním řízení při odhalování, dokumentaci a vyšetřování trestné činnosti v příslušnosti útvarů policie nebo na Policejním prezidiu České republiky, vykonává odborné kriminalisticko-technické, expertizní a znalecké činnosti, řídí činnost organizačních článků Policie ČR, řeší náročné a složité analytické, metodické a koncepční úkoly, provádí metodický odborný dohled, usměrňuje výkon policejní činnosti. Toto povolání je vykonáváno v souladu se zákonem č. 273/2008 Sb., o Policii České republiky, zákonem č. 361/2003 Sb., o služebním poměru příslušníků bezpečnostních sborů a vyhlášky č. 393/2006 Sb., o zdravotní způsobilosti.

Kompletní informace naleznete v databázi povolání.