E-government

Představuje   transformaci vnitřních a vnějších  vztahů veřejné  správy pomocí  informačních a  komunikačních  technologií s  cílem  optimalizovat interní  procesy. Cílem  je především  levnější,  ale  také obecně efektivnější  poskytování služeb  veřejné  správy nejširší  veřejnosti ve  vztahu  ke svým  uživatelům.