eAccount

Pro  zefektivnění  procesu zpracování  žádostí o  dotace  byla  vytvořena agentura CzechInvest internetovou  aplikací eAccount. Systém  umožňuje  podávat  žádosti  elektronickou formou. Proces  mimo  jiné umožňuje průběžné  sledování procesu  administrace a  aktuální  stav hodnocení  žádosti.