Inspektor vězeňské služby

Jednotka práce bude aktualizována v souladu s platnou legislativou v průběhu roku 2017 – 2018. Inspektor vězeňské služby organizuje a řídí vymezené činnosti vězeňské služby při ostraze věznic, objektů soudů, státních zastupitelství a osob, dbá na dodržování zákonných podmínek výkonu vazby nebo trestu odnětí svobody. Toto povolání je vykonáváno v souladu se zákonem č. 555/1992 Sb., o Vězeňské službě a justiční stráži České republiky, zákonem č. 361/2003 Sb., o služebním poměru příslušníků bezpečnostních sborů a vyhláškou č. 393/2006 Sb., o zdravotní způsobilosti.

Kompletní informace naleznete v databázi povolání.