Příslušník vězeňské služby

Příslušník vězeňské služby vykonává službu ve vazební věznici, věznici, ústavu zabezpečovací detence, v budovách soudů, státních zastupitelství a Ministerstvu spravedlnosti České republiky. Zajišťuje práva a povinnosti obviněných a odsouzených ve věznici, vazební věznici a ústavu zabezpečovací detence. Zajišťuje pořádek a bezpečnost v budovách soudu, státních zastupitelství nebo ministerstva. Toto povolání je vykonáváno v souladu se zákonem č. 555/1992 Sb., o Vězeňské službě a justiční stráži České republiky, zákonem č. 361/2003 Sb., o služebním poměru příslušníků bezpečnostních sborů a vyhláškou č. 393/2006 Sb., o zdravotní způsobilosti.

Kompletní informace naleznete v databázi povolání.