Celník - koordinátor výkonu služby

Celník - koordinátor výkonu služby koordinuje činnost celních úřadů při správě vnitrostátních spotřebních daní, ekologických daní, povinného značení lihu, zákonem stanovených poplatků a dále provádí činnosti spojené s vydáváním povolení či registrací dle zákona o s potřebních daních a zákona o povinném značení lihu. Toto povolání je vykonáváno v souladu se zákonem č. 17/2012 Sb., o Celní správě České republiky, zákonem č. 361/2003 Sb., o služebním poměru příslušníků bezpečnostních sborů a vyhláškou č. 393/2006 Sb., o zdravotní způsobilosti. Jednotka práce bude aktualizována v souladu s platnou legislativou v průběhu roku 2019 – 2020.

Kompletní informace naleznete v databázi povolání.