Operační technik

Operační technik zajišťuje samostatnou operační činnost na operačním a informačním středisku s územně vymezenou působností vyššího stupně a na republikovém operačním a informačním středisku. Toto povolání je vykonáváno v souladu se zákonem č. 320/2015 Sb., o hasičském záchranném sboru ČR, zákonem č. 361/2003 Sb., o služebním poměru příslušníků bezpečnostních sborů, zákonem a vyhláškou č. 393/2006 Sb., o zdravotní způsobilosti.

Kompletní informace naleznete v databázi povolání.