Příslušník Hasičského záchranného sboru ČR – vrchní inspektor

Příslušník Hasičského záchranného sboru ČR - vrchní inspektor vykonává systémové činnosti pro různé služební agendy v Hasičském záchranném sboru ČR zejména na úseku státního požárního dozoru a požární prevence, ochrany obyvatelstva, krizového plánování a příprav, civilního nouzového plánování, integrovaného záchranného systému a speciálních služeb v nižší územně vymezené působnosti např. územní odbor Hasičského záchranného sboru kraje. Toto povolání je vykonáváno v souladu se zákonem č. 320/2015 Sb., o hasičském záchranném sboru ČR, zákonem č. 361/2003 Sb., o služebním poměru příslušníků bezpečnostních sborů a vyhláškou č. 393/2006 Sb., o zdravotní způsobilosti.

Kompletní informace naleznete v databázi povolání.