EHSV

Evropský hospodářský a  sociální  výbor. Je  poradním  sborem,  který  byl  založen  v  roce 1994.