Operátor digitálních tiskových strojů

Operátor digitálních tiskových strojů připravuje a kontroluje datové soubory pro proces digitálního tisku podle příslušných normativů, produkuje tištěné materiály na velkoformátových digitálních strojích od formátu A1 nebo větších a jedno a vícebarvových digitálních strojích do formátu B2. Produkuje náhledy a schválené kontrolní nátisky na digitálních nátiskových strojích.

Kompletní informace naleznete v databázi povolání.