EIB

Evropská investiční banka  byla zřízena  Římskými smlouvami jako banka vlastněná všemi členskými vládami ES, úkolem EIB je přispívat, na neziskové bázi, pomocí úvěrů a záruk k trvalému a rovnovážnému rozvoji Společenství (banka s nejvyšším ratingem).