EMAS

Evropský systém řízení podniků a auditu z hlediska ochrany životního prostředí.