EMES

V rámci  Evropy již  řadu let působí národní univerzitní výzkumná centra soustředěná v mezinárodní organizaci EMES (www.emes.net). Byla založena v roce 2002 v Bruselu. Jednotlivá centra působí v oblasti sociální ekonomiky a usilují o vybudování evropské databáze teoretických a empirických znalostí, které  jsou postupně přenášené do praxe. Společensky  odpovědná organizace EMES nepodporuje jen výzkum, ale také vzdělávání v oblasti sociální ekonomiky  v řadě  evropských  zemích (v působnosti univerzit). EMES formulovala charakteristiky sociálních podniků a respektuje fakt, že nemusí být všechny naplňovány v každé  jednotlivé zemi, neboť je  každá   svázána vlastní platnou  legislativou a navíc může vycházet i ze  zvyklostí a  tradic.