Emisní, cedulová banka

Má výsadní právo na emisi bankovek na vymezeném území. Nejvýznamnější světové bankovní instituce plní i funkce emisní a zároveň centrální banky.