Extrapolace

Způsob, kterým se dá na základě řady číselných údajů stanovit či odhadnout hodnotu dané veličiny mimo tuto řadu.