Empowerment

Pojem empowerment zahrnuje společenskou a ekonomickou integraci znevýhodněných skupin, jejich zplnomocnění a posilování jejich vlivu.

V pracovním prostředí empowerment znamená v pracovním prostředí součinnost tří složek:

  • zaměstnavatele, nositele podmínek
  • pracovní tým a spolupráce na zlepšení aktuálních podmínek
  • zaměstnanci, kteří přebírají zodpovědnost nejen za svou práci, ale i za to, jak se firmě jako celku daří