Enunciát

Označení výroku, který vyjádřuje, jak daný orgán rozhodl. Náležitosti enunciátu stanovuje právní předpis.