ERDF

Evropský  fond regionálního  rozvoje je  hlavním  finančním nástrojem regionálních  programů.