ESPON 2013

Jeden  z  programů  s nadnárodním  zaměřením,  který  má  za  cíl Evropskou  územní  spolupráci pro  období 2007-2013.  Je  zaměřen  na  podporu výzkumu  v oblasti územního  plánování a regionálního  rozvoje. Je  určen  především  pro  výzkumné  instituce a  univerzity,  které své  výstupy  poskytují  k  využití  širokého  okruhu uživatelů. Partnerské země členských  států EU: Norsko, Švýcarsko, Lichnštejnsko, Island.