Etika

Filosofická disciplína, která zkoumá morálku, její normy a relevantní jednání (teorie morálky). Zkoumá principy a usnadňuje lidské jednání v situacích, kdy existuje možnost svobodné vůle. Hodnotí člověka z hlediska dobra a zla.

-lz-