EUREG

Výbor regionů - poradní orgán, přijímá rezoluce požadující zvýšení pravomoci regionů a municipalit, zřízen podle Maastrichtské smlouvy a pracuje od roku 1994. Zabíhá  do vnitřních záležitostí suverénních členských států i ústavních pořádků.