Evaluace

Proces,  v  jehož  průběhu  dochází  k  hodnocení a  ocenění využívání prostředků z  veřejných  zdrojů. Evaluace ad hoc se  provádí  v  průběhu programovacího  období v souvislosti s monitorováním operačních programů. Je-li  odhalen významný odklon,  je  podán  návrh na  revizi  operačních programů. Evaluace ex ante je  předběžné  hodnocení,  které  probíhá na  začátku cyklu -  než je  program  přijat. Předběžná evaluace  se  zaměřuje  na  hodnocení SWOT  analýzy projektu potenciálu členské  země,  regionu nebo odvětví, kterých  se  program  týká. Evaluace ongoing se  provádí  v  průběhu programovacího  období a je  předem plánována. Jejím  cílem  je  podchytit systém realizace a  popřípadě jej zlepšit. Evaluace souhrnná se provádí  v  průběhu  programovacího  období a  výstupem jsou  strategické  zprávy  z  jednotlivých  členských  zemí o  příspěvku  z  operačních  programů,  které  jsou  spolufinancované.  Jejich  prostřednictvím (prostředků)  jsou realizovány národní  programy  reforem.