Kdy přišel Ježíšek?

Dnes už se spolehlivě nedopátráme přesného data Ježíšova narození. Zprvu se jeho zrození oslavovalo na svátek Zjevení Páně (6. ledna), jako je tomu dodnes v některých východních církvích.

Mezi 2. a 3. stoletím byla celá řada návrhů, některé dokonce až spekulativní, ke stanovení správného dne narození. A tak se nakonec stalo, že byl přijat 25. prosinec, a to v přímém spojení se zimním slunovratem a s římským svátkem „neporaženého slunce", který roku 274 slavnostně ustanovil císař Aurelianus.

Ježíš se údajně měl narodit v nejkratší den roku, kdy i pohané slavili naději, že slunce zvítězí nad zimou, temnotou a smrtí.

Další hypotéza o narození vychází z předpokladu, že Ježíš zemřel o svátku židovských Velikonoc, zvaném Pesach, v den 14. nisanu, jemuž zhruba odpovídá 25. březen latinského kalendáře, a v tomto dni měl být počat. Svátek Zvěstování P. Marie, tedy Ježíšova početí připadal na tentýž den. A již v časech pradávných věděli, že pokud se k datu 25. března připočte 9 měsíců, kdy matka nosí plod pod svým srdcem, vychází nám datum 25. prosince.