Evropský sociální fond ESF

Je strukturálním  fondem EU, který pomáhá  efektivněji se zapojit  na trhu práce a financuje opatření v  oblasti profesní  přípravy a  systému  získávání nových  pracovníků - doplňuje  o konkrétní sociální programy  členských  států EU.