EVVO

Vyjadřuje udržitelnost investičních financí a provozních financí organizace.  Nutně  zkoumá  cash flow projektu v přípravné, investiční a provozní fázi projektu.

  • Environmentální vzdělávání,  výchova  a  osvěta.
  • Finanční udržitelnost