Procvičování zvýší šance na úspěch u přijímacích zkoušek vašich dětí

Blíží se přijímací zkoušky, poslední týdny před nimi je třeba určitě věnovat přípravě. Zejména u žáků pátých tříd se rozhoduje, zda se dostanou na osmileté gymnázium, a o tom rozhodnou jen příjímací zkoušky. Je to rozhodující krok, míst je rozhodně méně než zájemců. Navíc je třeba si uvědomit, že ke zvládnutí – například testu z češtiny – je třeba mít nejen znalosti získané ve škole, ale i potřebné dovednosti ke zvládnutí úloh v testu. Jde totiž o typy úlohy, se kterými se žák ve škole prakticky nesetká. Výuka ve škole se dlouhodobě ubírá jiným směrem – například ke zpracování projektů, ale to ke zvládnutí tohoto typu úloh nepomůže. Zde je třeba mít nacvičené postupy a hlavně schopnost rychle se zorientovat v zadání.

Test z českého jazyka je považován obvykle za lehčí část přijímací zkoušky, což může vést k podcenění přípravy. Určitě je proto dobré se vedle matematiky podívat i na základní typy úloh z češtiny a procvičit si je.

Přijatelnou variantou procvičování je využití různých cvičení, které nabízí internet. Něco je k dispozici zdarma, někde je nutné si trochu připlatit. Ceny jsou obvykle v řádu stokorun a v placené části bývá k dispozici více cvičení, popřípadě další služby. Jde však hlavně o procvičování, tj. rozhodující je počet úloh, které přístupem do placené části webu získáte. Podstatná je také co nejvyšší podobnost s testem CERMATu.

Příkladem webu pro přípravu na přijímací zkoušky na osmileté gymnázium je www.8gprijimacky.cz. Web obsahuje pět základních typů cvičení: výběr ze čtyř možností ve všech podobách – například hledání pravopisné chyby nebo naopak věta, která chybu neobsahuje, dále seřazování částí textu, rozhodnutí, zda je tvrzení správné (ano/ne), a dva typy cvičení pro práci s delším textem. V prvním z těchto cvičení následuje za textem pět otázek, ve kterých se zjišťuje jak porozumění textu, tak znalost mluvnice. Druhý typ je pak zaměřen především na porozumění textu a následují za ním čtyři zjišťovací otázky (ano/ne). Web navíc obsahuje další cvičení zdarma, která pokrývají důležité učivo z češtiny probírané na základní škole.