Exempce

Vynětí z působnosti zákona - nelze stíhat osobu jako pachatele trestného činu. Rozlišuje se exempce hmotněprávní, která je absolutní, a procesněprávní působící jako překážka v pokračování v trestním řízení. Je způsobena osobním postavením pachatele, který není trestně odpovědný. Příkladem může být poslanec či senátor, pokud jde o hlasování a jakékoli projevy v dané parlamentní komoře, případně prezident, který je beztrestný absolutně. Překážka může být i jen dočasné povahy.

Nejčastější případy:

  • milost nebo amnestie prezidenta republiky
  • promlčení trestního stíhání
  • diplomatická imunita
  • nedostatek věku
  • nebyl dán nutný souhlas poškozeného