Factoring

Jde o způsob financování dodavatelských činností, kdy jiná firma přebírá zodpovědnost za splacení pohledávek firmy. Také odkup krátkodobých pohledávek zpravidla bez postihu vůči původnímu věřiteli.