Akceptace

Přijetí  návrhu, také cizí směnky například na uzavření smlouvy, ale také přijetí cizí směnky.  Směnečník se přijetím směnky stává akceptantem a zavazuje se ji při splatnosti zaplatit. Akceptaci můžete i zcela odmítnout.

-red-