Filantrop

Filantrop je osoba, která reaguje na potřeby společnosti a společensky se angažuje ve prospěch potřebných. Filantrop daruje čas, peníze a jiné hmotné statky na charitativní účely, a to adresně či anonymně prostřednictvím jiné organizace. V naší společnosti je ustálené označení „filantrop“ pro toho, je dárce velkých finančních částek nebo lidé, kteří mají významný vliv na zlepšování kvality života díky svému dobrovolnictví. Filantropie je obecně altruistický počin, který směřuje k podpoře či zlepšování kvality života. 

Zpracovala: Lenka Žáčková