Finanční deriváty

Finanční operace potvrzené v určitém okamžiku kurz nebo cenu dané smlouvy v určitém budoucím čase prodání nebo koupě.

Soustavu finančních derivátů tvoří:

  • Termínované obchody – forvard, futures
  • Swapy – swapové smlouvy
  • Opce