Finanční trh

Soustředění nabídky volných peněžních prostředků a poptávky po nich prostřednictvím institucí a nástrojů k jejich používání (realizují finanční zprostředkovatelé).