Finanční udržitelnost

Vyjadřuje udržitelnost investičních financí a provozních financí organizace. Nutně zkoumá  cash flow projektu v přípravné, investiční a provozní fázi projektu.