Forward

Označení dohody o platnosti nabytí smlouvy v určitém budoucím čase. Pro každou dodávku je ve stanoveném termínu realizována samostatná smlouva.