Akreditiv

Podle podmínek  právní odpovědnosti banky je:

Odvolatelný – může být bez souhlasu beneficienta změněn nebo zrušen

Neodvolatelný – může být změněn nebo zrušen jen se souhlasem všech zúčastněných stran

 

Typy akreditivů:

Back to back credit – vzájemný akreditiv – contreweiling credit, který na základě původního akreditivu otevře beneficient nebo jeho banka akreditiv ve prospěch jeho dodavatele.

Reciproční akreditiv – reciprocal credit – je  využíván při vzájemných obchodech.

Čistý akreditiv – clean credit –  (podmíněný), neboť výplata  je závislá na předem stanoveném plnění.

Globální akreditiv – global akreditiv – otevírá každý dovozce při nákupu většího množství zboží od více dodavatelů.

Kontinentální akreditiv – continental credit – banka příkazce žádá banku beneficienta, aby mu potvrdila otevření akreditivu, při dodržení podmínek vyplatí hodnotu do vyčerpání akreditivní částky.

Permanentní akreditiv – permanent credit – určení k plnění většího množství dodávek realizovaných v pravidelných lhůtách za konstantních podmínek.

Obligatorní  akreditiv – angloamerický typ akreditivu nejčastěji ve formě dokumentárního pověřovacího listu – documentary letter of credit, ze kterého lze čerpat tratami – cizími směnkami.

Obdobný akreditiv – simile acreditiv, podmínky přibližně odpovídají akreditivu permanentnímu.

Remboursný akreditiv – otevírací banky neplatí beneficientovi po předložení dokumentu hotově, ale akceptují směnky splatné určitou dobu „po vidění“. Beneficient může směnku eskontovat u kterékoliv banky.

Revolvingový akreditiv – automaticky se doplňuje po každém čerpání na částku, na kterou byl původně otevřen. Způsob doplňování stanoví akreditivní podmínky.

Převoditelný akreditiv – beneficient může převést akreditiv, pokud akreditivní podmínky zůstanou zachovány a není zvolen  jiný postup.

Nepřevoditelný akreditiv – banky nepřevedou akreditiv na jiné jméno/osobu než na beneficienta.

Krytý akreditiv – banka po jeho otevření žádá na vystavující bance úhradu akreditivní části hned po otevření akreditivu.

Nekrytý akreditiv – banka postupuje výplatní bance úhradu po oznámení o provedení akreditové výplaty.

-red-