Frikční nezaměstnanost

Typ nezaměstnanosti spočívající v přirozeném pohybu pracovních sil na trhu práce, její součástí je i sezónní nezaměstnanost.  Lidé sami hledají novou práci, hledání však trvá určitou dobu, absolventům také určitou dobu trvá nalezení vhodného místa, atp.