Generálka

Otázky kladené v úvodu výslechu občanské soudního a správní řízení např. jméno, příjmení, bydliště, vztah k projednávané věci.