Globalizace

Zesvětovění na trzích produktů a služeb kapitálu i práce. Zahrnuje proces technologického pokroku, integrační procesy a liberalizaci.

Dopady:

  1. nová hirarchie světových měn
  2. intenzifikace ekonomiky vyspělých zemí
  3. nová prostorová dělba práce mezi vyspělými změnami