Globální rozvojové vzdělávání

Je celoživotní vzdělávací proces, který informuje o rozdílech a podobnostech mezi životy lidí v rozvojových (tzv. globální jih) a rozvinutých (tzv. globální sever) zemích.  Jednou  z priorit  je usnadnění porozumění ekonomickým, sociálním, politickým, environmentálním a kulturním procesům, které ovlivňují životy všech lidí.  Podporuje osobnostní růst s důrazem na  to, aby člověk byl schopen a ochoten sám aktivně řešit vlastní problémy a také   se zapojit do řešení problémů společnosti, ve které žije (region, stát, mezinárodní-kontinentální). Hlavním  cílem  je  přijetí zodpovědnosti za vytváření světa, kde mají všichni lidé možnost žít důstojný život a naplňovat svůj potenciál.