Gnozeologie

Filosofická disciplína (z řeckého poznání a logos slovo, řeč). Teorie pravdy, ale i zkoumání lidského poznání, zabývající se problémy původu cest, jejich vzniku, procesu a předmětu. Vychází z metodologie, která závisí na ontologii, tedy podstatě bytí. V anglosaské literatuře se můžeme setkat s pojmem epistemologie či noetika.

-lz-