Habilitace

Kvalifikační řízení, které se koná před vědeckou radou fakulty. Je podmínkou pro  jmenování pedagoga vysoké školy docentem.