Hermeneutika

Metoda odkrývání a interpretace významů, o metodách správného chápání a výkladu textů náboženských, právních, filosofických. Hermeneutika se také označuje jako zpětný chod. Podle Heideggera se metoda zabývá porozuměním struktuře lidského bytí na světě.

-lz-